A Gyülekezet története

A Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség a nevében foglalt városrész területén végzi lelki szolgálatát. Kerekestelep a város déli részén helyezkedik el.

A régi időkben Kerekes Géza kereskedő tulajdonát képezte ez a terület, aki azt idővel felparcelláztatta, és az egyszerű embereknek építési céllal szétosztotta. Ma ez Debrecennek egy sűrűn lakott kertvárosi része, amit a nagy ipari beruházások megkíméltek, ezért a város egyik legkedveltebb és leghangulatosabb lakóövezete. Az egyik legfőbb és központi utcája Kerekes Ferencről kapta a nevét, aki a Kollégium egyik legnagyobb professzora és polihisztora volt. A Kerekestelepen található a 2 debreceni fürdő közül az egyik, amelynek gyógyhatású termálvizét sokan fogyasztják is.

A Kerekestelepen már a 20. század elején élénk hitélet indult meg. Az itt élő embereknek a református egyház iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása példás volt már akkor is az egész városban, és ma is az. Ennek bizonysága az, hogy a templom telkét a Szávay utcában, amelyre 1934-35-ben felépült a templom, Ferenczy Józsefné ajánlotta fel az egyház számára Isten dicsőségére szánt adományként. Ő már korábban, 1932-ben az egész házát felajánlotta istentiszteleti célra, ez a hajlék később imaházzá bővült, később pedig ennek helyén épült fel a Kerekestelepi templom. Ezzel egy időben több templom is épült Debrecen különböző városrészein nagy nemesi családoknak és a közegyháznak a támogatásával. A Kerekestelepi templom viszont egyedi módon, főként a szegény emberek adományaiból épülhetett fel. A gyülekezet úrasztali edényei mind-mind egyéni önkéntes adományként kerültek a gyülekezet birtokába. Istené legyen a dicsőség azért, hogy ilyen lelkes emberek által segítette folyamatosan a gyülekezet életét. A templom 300 férőhelyes belső térrel rendelkezik, orgonáját Angster József építette, 104 kg-os harangját pedig Szlezák László öntötte.

Egyházközségünk 1949 óta önálló gyülekezet, addig a nagy Debreceni Egyházközség részét képezte. Azóta szolgálnak itt önálló lelkészek, időrendben: Madarász József, Nagy József, Szász Barnabás, Lengyel László, Buzás Dénes, 2019 óta pedig Széles Csongor a gyülekezet lelkipásztora. A gyülekezet gondnoka Tasi Sándor. Az elmúlt évtized nagy beruházásai, gyülekezeti és ifjúsági ház építése, parókia- és templomfelújítás, parkosítás, díszburkolat, és sok kisebb fejlesztés, mind önkéntes adakozásból és felajánlásokból történtek. Mára a Kerekestelepi Gyülekezet lelki életének színtere példaértékű küllemmel rendelkezik, ami a régmúltba visszanyúlóan, az itt szolgáló embereknek az igazi, Isten iránti elkötelezettségéről tanúskodik.

A gyülekezetben élénk hitélet folyik. A gyülekezet két nappali ellátást is működtet, és naponta közel 50 embernek biztosít megfelelő étkeztetést, jóval nagyobb létszámú, közösségbe vágyó embernek pedig naponta lelki alkalmakat, programokat. Igazi lelki család és otthon, sok-sok jó érzésű ember számára, ahol igyekszünk minden erőnkkel megőrizni az egységet és az összetartozást.