Temetés

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János evangéliuma 14. rész 1-3. vers)

A temetés bejelentése

A református szertartás szerinti temetést a Lelkészi Hivatalban kell bejelenteni azt követően, hogy a temetőben (a temetkezésnél) már megtörtént a temetés időpontjának a kijelölése. A Lelkészi Hivatalban történő bejelentést követően a lelkipásztor egy személyes beszélgetésre hívja a gyászoló hozzátartozót/hozzátartozókat. Ekkor a vigasztaláson túl, lehetőség nyílik megbeszélni a temetési Istentisztelet rendjét és magát a búcsúztatást.