Szolgálattevők

Lelkészek

Nt. Széles Csongor

Nt. Széles Csongor

Lelkipásztor
Nt. Paczári András

Nt. Paczári András

Beosztott Lelkipásztor

Gondnok

Tasi Sándor

Tasi Sándor

Gondnok

Presbiterek

Csepregi Ákos

Presbiter

Czine Sándor

Presbiter

Czine Sándorné

Presbiter

Erdei Zsolt

Presbiter

Fábiánné Móré Erzsébet

Presbiter

Földi Gyuláné

Presbiter

Gere Sándor

Presbiter

Jakab Ildikó

Presbiter

Lippai Sándor

Presbiter

Mézes Sándorné

Presbiter

Molnár György

Presbiter

Nagy Istvánné

Presbiter

Nagy Mária

Presbiter

Nagyházi Jánosné

Presbiter

Pákozdi Dávid

Presbiter

Pénzes Lajos

Presbiter

Papné Zudor Márta

Pótpresbiter

Rada János

Presbiter

Rácz János

Presbiter

Szőke Zsuzsa

Presbiter

Szabó József

Presbiter

Tóth Andrásné

Presbiter

Vinczéné Révész Magdolna

Presbiter

Pótpresbiterek

Ábriné Erdei Éva

Pótpresbiter

Pappné Vincze Boglárka

Pótpresbiter