Nt. Széles Csongor lelkipásztor

Tasi Sándor gondnok

Rácz János presbiter

Bácsi Lajosné presbiter

Csepregi Ákos presbiter

Czapári Lászlóné presbiter

Czine Sándor presbiter

Czine Sándorné presbiter

Erdei Zsolt presbiter

Fábiánné Móré Erzsébet presbiter

Földi Gyuláné presbiter

Gere Sándor presbiter

Jakab Ildikó presbiter

Lippai Sándor presbiter

Mézes Sándorné presbiter

Molnár György presbiter

Nagy Istvánné presbiter

Pákozdi Dávid presbiter

Pénzes Lajos presbiter

Rada János presbiter

Szabó József presbiter

Szőke Zsuzsa presbiter

Tóth András presbiter

Vágó Gyula presbiter

Vinczéné Révész Magdolna presbiter

Ábriné Erdei Éva pótpresbiter

Nagy Mária pótpresbiter

Nagyházi Jánosné pótpresbiter

Papné Zudor Márta pótpresbiter

Tóth Andrásné pótpresbiter

Vincze Boglárka pótpresbiter

Földi Gyuláné – gyülekezeti pénztáros

Molnár Nikolett Piroska – intézményvezető

Tóth András – gyülekezeti munkatárs, egyházfi

Tóth Andrásné – gyülekezeti munkatárs

Papné Zudor Márta – hittanoktató, gyülekezeti munkatárs

Vancsainé Pongor Eszter – hittanoktató, gyülekezeti munkatárs