Esküvő

A házasság

Hisszük és valljuk, hogy a házasság Isten teremtési rendjének része. Isten Igéje szerint a házasság két egymást szerető ember, egy férfi és egy nő, életre szóló szövetsége.

Házasságkötés megáldása a Kerekestelepi templomban

Nagy örömmel és szeretettel várjuk azokat, akik házassági szövetségükre Isten áldását szeretnék kérni a Kerekestelepi templomban! Szeretettel hívjuk és várjuk a párokat, hogy látogassanak el a gyülekezet közösségébe és vegyenek részt az Istentiszteleteken. Ez lehetőség arra, hogy lelkileg erősödjenek, készüljenek, találkozzanak és megismerjék a gyülekezetet és az eskető lelkipásztort. Külön öröm és áldás számunkra, ha a „nagy készülődés” közepette a gyülekezeti élet csodáival és gazdagságával is megismerkednek a jegyespárok és így sikerül rátalálni és bekapcsolódni a közösségünkbe.

Az esküvő bejelentése

Az esküvőre a polgári szertartás időpontjának ismeretében lehet személyesen bejelentkezni a Lelkészi Hivatalban.

A felkészítés két részből áll

A Szövetség Hétvégén és az eskető lelkésszel történő személyes beszélgetésen való részvétel feltétele az esküvőnek.

Házas Kurzus

Szeretnénk a jegyespárok számára megfelelő segítséget és támogatást adni a házasélet kezdetéhez. Éppen ezért a gyülekezetünkben házasságot kötő párokat az esküvőt megelőző időszakban – a lelkipásztor vezetésével – egy hétvégi „házas kurzusra” hívjuk és várjuk. A két napos tréning – más néven Szövetség Hétvége – az őszinte, lényegre törő beszélgetésekről szól. A felvezető előadásokat, az utána következő beszélgetéseket, a személyes, páronkénti feladatokat a jó kedv, az őszinteség, és az egy életen át tartó, jól működő, boldog házasság gondolata motiválja. A Szövetség Hétvégét évente egy-két alkalommal szervezzük meg. Ezeken a hétvégéken egyszerre több pár is részt vesz.