Keresztelés

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28. rész 19-20. vers)

Keresztelés

Miért keresztelünk?

Jézus Krisztus, mielőtt felment a mennybe, missziói parancsot adott tanítványainak:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

 

(Máté evangéliuma 28. rész 19-20. vers)

Keresztelés a Kerekestelepi Gyülekezetben

Szeretettel várjuk:

 

    a gyermekeiket megkeresztelni szándékozó elkötelezett hívő keresztyén családokat,

    azokat a felnőtteket, akik személyes döntésre jutottak, hogy Jézus Krisztus követőjévé lesznek életükben!

Kerekestelepi Református Egyházközség keresztelés
Kerekestelepi Református Egyházközség keresztelés

A keresztelés bejelentése

A keresztelési szándékot a Lelkészi Hivatalban lehet bejelenteni. A bejelentés után a gyülekezet lelkipásztora személyes találkozásra, beszélgetésre várja a családokat, felnőtteket.

A keresztségről

A keresztség az Úr Jézus Krisztushoz kapcsol, ennek folytán a megkeresztelt személy az Úr Isten szövetséges népének, az Egyháznak a tagja lesz. A II. Helvét Hitvallásunk szerint a keresztség „Isten gyermekeivé való fogadtatásunk örök pecsétje” (XX.2.). Aki meg van keresztelve, az Jézus Krisztus tulajdona.

A gyermekek – miután felnőttek – a konfirmáció alkalmával önként tehetnek hitvallást arról, hogy Jézus Krisztus gyermekeivé lesznek. Ezért fontosa az, hogy a gyermekek a gyülekezetben nevelkedjenek, részt vegyenek a gyülekezet gyermek-alkalmain és az istentiszteleteken családjukkal együtt. A gyülekezet a gyermek-istentiszteletekkel, a hitoktatással, a konfirmációi előkészítővel segítséget ad a családnak a gyermekek hitben való nevelésében. A gyülekezet a gyermekek életét és fejlődését imádságával és szolgálatával kíséri. Viszont a szülők és a keresztszülők fogadalom szerinti kötelessége gyermekeiket hitben nevelni és elvezetni a gyülekezeti közösségbe.

Kerekestelepi Református Egyházközség keresztelés
Kerekestelepi Református Egyházközség keresztelés

A keresztelés időpontja és helyszíne

A keresztelés a vasárnapi istentiszteleten történik a templomban.

Utána

A kisgyermekes édesanyákat, a megkeresztelt gyermekeket és anyukájukat szeretettel várjuk a édesanya-gyermek klubunkba, amely kikapcsolódást nyújt anyukáknak és babáknak egyaránt, valamint jó alkalmat ad az édesanyáknak a tapasztalatok megosztására, a gyermekeknek pedig a közösségbe való beilleszkedésre.

Kerekestelepi Református Egyházközség keresztelés