Bejelentkezés a gyülekezetbe

Szeretettel köszöntünk kedves Testvérünk a Kerekestelepi Gyülekezet közösségében!

 

Ha az alábbi sorokat olvasod, akkor annak két lehetséges oka van: az egyik, hogy érdeklődve olvasgatsz gyülekezetünk dolgairól, a másik pedig, hogy erősen gondolkodsz azon, hogy a jövőben szeretnél te is ehhez a gyülekezethez tartozni és teljes jogú gyülekezeti taggá válni.

 

Akik még érdeklődnek, éppen csak hogy betértek hozzánk, azoknak szeretettel javasoljuk gyülekezeti alkalmainkat, hogy azokon részt vegyenek, és egyre jobban megismerjék közösségünket. Az a vágyunk és célunk ugyanis, hogy a gyülekezetünkhöz már régóta tartozók és az újonnan csatlakozók, régiek és újak, egyszerű látogatók, csupán érdeklődők, még keresők, vagy már elkötelezettek: mindannyian igazi lelki családra és otthonra találjanak nálunk. Ezért fontos, hogy elsősorban ez az otthonra találás váljék valósággá, és csak ezután következzen a gyülekezetbe való bejelentkezés, elköteleződés.

 

Aki megismerte gyülekezetünket, igazi lelki családra és otthonra talált nálunk, és megszületett benne a vágy, hogy szeretne teljes jogú gyülekezeti taggá válni, kérjük, hogy alábbi fontos információkat olvassa el, és ezek ismeretében hozza meg a végleges döntést, hogy gyülekezetünkhöz kíván tartozni.

  1. Ki lehet egyháztag?

Bárki. Az egyháztagság nincs életkorhoz kötve. Nincs képzettséghez kötve. Nincs előélethez kötve. Nem kell hozzá bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (1Tim 2,4).

  1. Ki számít egyháztagnak?

A Magyarországi Református Egyház tagja mindenki, aki az alábbi két feltételnek megfelel:

  • magyar állampolgár, vagy nem magyar állampolgár, de Magyarországon él,
  • a református egyház szertartása szerint megkeresztelték, vagy nem keresztelték meg, de nagykorúként reformátusnak vallja magát.
  1. Ki számít teljes jogú egyháztagnak?

Az egyháztagok egy szűkebb körét alkotják a teljes jogú egyháztagok. Őket választójog illeti meg a gyülekezeti választások során: a lelkészt, a presbitereket és a gondnoko(ka)t választó egyházközségi közgyűlésen. Az aktív választójog mellett a választhatóság jogával is rendelkeznek a teljes jogú egyháztagok: egyházi tisztségekre választhatók.

Teljes jogú egyháztagnak az számít, aki az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

  • meg van keresztelve,
  • konfirmációi fogadalmat tett,
  • a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
  • az egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.

 

Amennyiben szeretnél gyülekezetünk nyilvántartott, teljes jogú tagja lenni, akkor kérjük, töltsd ki a bejelentkezési adatlapot, majd személyesen hozd be a gyülekezetbe. Az adatlapot innen tudod letölteni.